Ochranné kryty a ochranná zařízení

Vydáno: 12 minut čtení

Použití ochranných krytů a ochranných zařízení umístěných na strojních zařízeních může občas vést k falešnému pocitu bezpečí, zejména není-li správně instalováno. Častokrát je možno nalézt ochranné kryty, které lze snadno obejít tím, že lze dosáhnout přes něj, kolem nebo skrz. Další z oblastí, která je často přehlížena, je stanovení minimální bezpečné vzdálenosti nebo výšky, ve které by mělo být ochranné zařízení nainstalováno. Obdobně světlené závory se někdy instalují příliš blízko nebezpečného místa, kdy po přerušení světelné závory může stále existovat zbytkové riziko. Z výše uvedených důvodů je správné stanovení bezpečné vzdálenosti zásadní pro zajištění správné funkce bezpečnostního zařízení.

Ochranné kryty a ochranná zařízení

Používání pevných krytů je běžnou ochranou operátorů před nebezpečnými podmínkami při obsluze strojních zařízení. Je-li na strojním zařízení nebezpečná část, ke které není nutný přístup, lze použít pevný kryt, který operátorovi zajistí bezpečí. Tento bezpečnostního prvek, by měl být ke strojnímu zařízení připevněn pomocí prvků, které k odstranění vyžadují nástroje, jež nejsou pro obsluhu běžné.

Ochranné kryty a ochranná zařízení

Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být konstruovány tak, aby byly vhodné pro předpokládané používání s přihlédnutím k existujícím mechanickým a jiným nebezpečím. Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být kompatibilní s pracovním prostředím stroje a musí být konstruovány tak, že je nelze snadno vyřadit z činnosti. Pro snížení jakýchkoliv podnětů k jejich vyřazení musí zajišťovat minimální narušení činnosti v průběhu provozu a v jiných fázích životnosti stroje. Ochranné kryty a ochranná zařízení:

  • musí mít pevnou konstrukci,
  • nesmí vytvářet žádné další nebezpečí,
  • nesmí být snadné je obcházet nebo vyřadit z ochranné funkce,
  • musí být umístěny v odpovídající vzdálenosti od nebezpečného prostoru (viz ČSN EN ISO 13855 a ČSN EN ISO 13857),
  • musí minimálně omezovat sledování výrobního procesu.

Při instalaci je nutné mít na paměti i nezbytné práce při provádění servisní činnosti, seřizování nebo údržbě. Proto musí ochranné kryty umožňovat nutné práce prováděné při instalaci a/nebo výměně nástrojů a rovněž při údržbě, a to umožněním přístupu pouze do prostoru pracovní činnosti – pokud možno bez nutnosti demontáže ochranného krytu nebo ochranného zařízení. Ochranné kryty a zařízení musí být volena nebo konstruována a spojena s ovládacím systémem tak, aby bylo zajištěno správné vykonávání jejich bezpečnostní funkce. Všechny ochranné kryty

Související dokumenty

Související články

Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Svařování
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?

Související otázky a odpovědi

Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Práce ve výškách
Stohování krabic
Praní pracovních oděvů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově