Používání regálů a regálových systémů - požehnání nebo prokletí?

Vydáno: 21 minut čtení

Neustále narůstající požadavky na objemy skladovaných materiálů, produktů, resp. výrobků, si v průběhu úsvitu minulého období vyžadovaly vytváření stále větších ploch, a později budování stále objemnějších objektů, určených ke skladování. Původní volné skladování stálo dokonce na samém prvopočátku snahy člověka o uchování základních statků pro pozdější potřebu. Skladovaný materiál byl tehdy volně ukládán na libovolnou podlahu/zem, při minimálním rozsahu mechanizace prováděných manipulačních prací. Od tohoto způsobu skladování bylo nutno postupně upouštět, zejména pro těžko splnitelné požadavky na stále narůstající rozsah skladovacích ploch a přímo extrémně nízkou produktivitu práce.

Poznámka

Jako produkt/výrobek je možno chápat vše, co lze nabídnout ke koupi, k použití a spotřebě – vše co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních i stávajících zákazníků.

Po přechodu od původního volného skladování na skladování stohové, kdy skladovaný materiál byl v pozdějším období dokonce již vrstven na sebe postupně do několika etapového nárůstu výšek stohů, v souladu s požadavky tehdejších bezpečnostních předpisů, začalo docházet také k významnému nárůstu nežádoucích událostí. Zejména v podobě mimořádně závažné úrazovosti. Z prvotních podkladů o pracovní úrazovosti za období let 1970 až 1974, které byly získány v rámci celostátní prověrky skladového provozu, (uskutečnil ji tehdejší Český úřad bezpečnosti práce v roce 1975), bylo možno vyčíslit sledované ukazatele pracovní úrazovosti – jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 1 – Celostátně sledované ukazatele pracovní úrazovosti za období let 1970–1974

Rok

 

Četnost na 100 pojištěnců

Průměrné procento pracovní neschopnosti

Česká republika

Skladování

Česká republika

Skladování

1970

5,13

6,83

0,315

0,359

1971

4,85

6,31

0,283

0,372

1972

4,41

6,95

0,259

0,399

1973

4,15

5,24

0,248

0,331

1974

3,83

5,16

0,238

0,334

Již z letmého pohledu na výše uvedenou tabulku je zřejmé, že pracovní úrazovost při skladování, v uvedeném období převážně stohovém, převyšovala celostátní hodnoty úrazovosti, což dokládá její závažnost. Průměrná hodnota úrazové četnosti ve skladovém provozu tehdy představovala více jak 136 % hodnoty stejného celostátního ukazatele, u průměrného procenta pracovní neschopnosti pak téměř 134 %. Z toho vyplývá, že úrazovost při skladování převyšovala ve sledovaném období cca o 1/3 celostátní úrazovost. Více informací lze získat z tehdy publikovaných materiálů – viz zejména: (1) a (2).

Přechodem na stohové skladování ale vzrostly, lze říci přímo skokově, požadavky na zajištění bezpečnosti práce, a to jak bezpečnostně technické, tak i bezpečnostně provozní povahy

Související dokumenty

Související články

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Bezpečnost práce u sezónních pracovníků v zemědělství
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
První rok v práci může být fatální
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Bezpečnost práce u zdvihacích zařízení se stále podceňuje
Charakteristické příčiny a příklady pracovních úrazů u ručních paletových vozíků
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství

Související otázky a odpovědi

Práce ve výškách
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Krácení dovolené, pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění