Stohování krabic

Plné znění otázky

V rámci uskladnění se zboží umísťuje do krabic, které se následně stohují na sebe. Rozměr používané krabice VxŠxD (36x50x105 cm), váha nebyla konkrétně zjišťována ale odhaduje se na 20 - 30 kg. Manipulaci provádí ženy. Jako technik BOZP řeším především do jaké výšky lze bezpečně ukládat uvedené krabice, a to i s ohledem na bezpečnou manipulaci. V současné době jsou krabice ukládány až do 7 vrstev což je z mého pohledu nevyhovující a to jak z hlediska nosnosti jednotlivých krabic a hrozícího pádu stohu na procházející osobu tak z hlediska rizika poškození zdraví při manipulaci s krabicemi, která musí být prováděna nad hlavou. Prosím o uvedení konkrétních legislativních omezení, pokud jsou, a to jak pro manipulaci s jednotlivými krabicemi uvedených rozměrů a váhy, tak pro stohování těchto krabic a jaké jsou možné sankce a pokuty při jejich nedodržení. Vše prosím s odvoláním na konkrétní znění právního předpisu z důvodu většího důrazu na změnu současného stavu Konkrétně se mi hlavně jedná o maximální výšku do jaké lze krabice ukládat a zároveň také i maximální výšku do jaké s krabicemi těchto rozměrů lze manipulovat ručně a za jakých podmínek.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Svařování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Příběhy o přidělování a používání OOPP (2. díl)
Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl)
VTZ - Nová úprava problematiky
Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
Úskalí oznamovací povinnosti u havárií

Související otázky a odpovědi

Práce ve výškách
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti

Související předpisy

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí