Stohování krabic

Plné znění otázky

V rámci uskladnění se zboží umísťuje do krabic, které se následně stohují na sebe. Rozměr používané krabice VxŠxD (36x50x105 cm), váha nebyla konkrétně zjišťována ale odhaduje se na 20 - 30 kg. Manipulaci provádí ženy. Jako technik BOZP řeším především do jaké výšky lze bezpečně ukládat uvedené krabice, a to i s ohledem na bezpečnou manipulaci. V současné době jsou krabice ukládány až do 7 vrstev což je z mého pohledu nevyhovující a to jak z hlediska nosnosti jednotlivých krabic a hrozícího pádu stohu na procházející osobu tak z hlediska rizika poškození zdraví při manipulaci s krabicemi, která musí být prováděna nad hlavou. Prosím o uvedení konkrétních legislativních omezení, pokud jsou, a to jak pro manipulaci s jednotlivými krabicemi uvedených rozměrů a váhy, tak pro stohování těchto krabic a jaké jsou možné sankce a pokuty při jejich nedodržení. Vše prosím s odvoláním na konkrétní znění právního předpisu z důvodu většího důrazu na změnu současného stavu Konkrétně se mi hlavně jedná o maximální výšku do jaké lze krabice ukládat a zároveň také i maximální výšku do jaké s krabicemi těchto rozměrů lze manipulovat ručně a za jakých podmínek.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - třetí část
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
Nové nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - první část
Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV - druhá část
Svařování
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Bezpečnost balících stojů pro předem zhotovené tuhé obaly
Bezpečnost paletizátorů a depaletizátorů
Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
Bezpečnost přebalovacích strojů
Bezpečnost strojů na přebalování paletových jednotek
Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
Bezpečnost páskovacích strojů

Související otázky a odpovědi

Práce ve výškách
Praní pracovních oděvů
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Platnost slovenských revizí

Související předpisy

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí