Výnosy z fondů a akcie

Plné znění otázky

Klient si dal peníze na fondy u banky a již vybral výnos v roce 2020 cca 250 000 Kč. Jak to bude zdaňováno? A budou tam nějaké náklady?  A ještě má jeden účet u brokerské firmy a nakoupil akcie. Bude také zdaňovat a v jakém oddílu daňového přiznání?

Doplnění dotazu: Klient měl dne 30. 1. 2020 příjmy z prodeje cenných papírů (výběr výnosů z akciových fondů) celkem 87 600 Kč. Další zisk z akcií v roce 2020 byl 256 000 Kč. Do jakého oddílu daňové přiznání toto dát a jestli lze uplatnit nějaké výdaje nebo tyto částky dát jako celkový příjem?

 

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších

Související otázky a odpovědi

Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené
Výpověď v době zavření škol/čerpání ošetřovného
Výnosy z fondů a akcie
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Povinnost podat daňové přiznání
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Pronájem bytu - nezletilý
Změna bydliště pro účely DPFO
Pozdě podané přiznání k DPFO
Pronájem bytu na Slovensku/zdanění v CZ
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Podání přiznání a přehledů v odloženém termínu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Paušální výdaje
Zdanění příjmů z Německa

Související předpisy

563/1991 Sb. o účetnictví
586/1992 Sb. o daních z příjmů