(Ne)bezpečný svět chemie

Vydáno: 4 minuty čtení

Další z již tradičních dětských výtvarných soutěží nesla název (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE. Tematicky vycházela ze záměrů kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018-2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o nebezpečných látkách a

Související dokumenty

Související články

Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Chemická bezpečnost na pracovišti
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Odpovědnost školy za úraz žáka
Několik poznámek ke školním úrazům
Odškodňování školních úrazů
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
"Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou"
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Expozice karcinogenům na pracovištích
Nebezpečné látky pod kontrolou. Evropská kampaň 2018-2019
Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
Chemická bezpečnost na pracovišti
Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze

Související otázky a odpovědi

Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Praktická výuka u těhotných studentek
Stávka a její vliv na dovolenou
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Učitel na lyžařském kurzu
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Bezpečnostní listy na pracovišti
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Pracovnělékařská prohlídka