Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V tomto článku se zaměříme na náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují.

V minulém čísle časopisu BHP jsem se věnoval otázkám profesní kvalifikace. Prezentoval jsem systém kvalifikačních úrovní v BOZP a představil také nový a pro mnohé „bezpečáky“ jistě atraktivní studijní program MBA zaměřený na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Na co ale ve zmíněném článku už nezbyl prostor, byla informace o zcela unikátní kvalifikační úrovni „doctor honoris causa“ (in disciplinae salus laborem), kterou lze po úspěšném absolvování evaluačního řízení nově získat u našeho Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví (podrobněji níže)1). V tomto mém dalším článku u kvalifikace ještě chvíli zůstanu, byť se na ni zaměřím poněkud z jiného úhlu. Konkrétně zde zmíním náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují. Tuto smutnou skutečnost ostatně opakovaně potvrzují i nejrůznější nehody. Patrně nejznámější je případ z Rokycan, kde v srpnu 2019 došlo při provádění velmi nebezpečného pokusu „Faraonův had“ k vážnému zranění tří dětí. Jedno z nich – šestiletá Natálka – utrpěla dokonce popáleniny 3. stupně na 43 % povrchu těla! Jen díky usilovné péči lékařů přežila, avšak celý svůj další život si ponese vážné trvalé následky. Význam tohoto tématu je tedy evidentní a je velmi důležité, abychom si jej neustále připomínali v nejrůznějších formách. O to smutnější ale je, že celá tato problematika není v naší legislativě příliš zdařile řešena, jak se ostatně rozebírá v tomto článku.

55. novela zákona o ochraně veřejného zdraví a n&aac

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
(Ne)bezpečný svět chemie
Odpovědnost školy za úraz žáka
Několik poznámek ke školním úrazům
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Odškodňování školních úrazů
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
Školení řidičů motorových vozidel
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Výtvarná soutěž pro mladé je zahájena
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
32/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Související otázky a odpovědi

OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Učitel na lyžařském kurzu
Pracovní smlouva odborný zástupce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti