Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet

Hlavní zdroj nedostatků v práci svých spolupracovníků vedoucí většinou vidí v jejich osobních slabinách. Ty se pochopitelně vyskytnout mohou, jejich role však nemusí být rozhodující. Lidé v organizacích totiž většinou jednají podle toho, jak jsou řízeni, a příčinou nedostatků v jejich práci tak mohou být i řídicí chyby. Článek se zabývá nejčastějšími příčinami, proč zaměstnanci z důvodů řídicích chyb či organizačních pochybení nepostupují tak, jak jejich vedoucí či organizace očekávají, a jak těmto nedostatkům předejít.

Neplní-li zaměstnanci své úkoly správně, mohou být příčinou dva hlavní faktory. Zaprvé jde o chyby, kterých se při řízení pracovníků dopouštějí jejich vedoucí, a to většinou aniž si to uvědomují. Do stejné skupiny občas spadají i chyby, kterých se dopouštějí organizace jako celek.

Teprve na druhém místě obvykle stojí dočasná či trvalá osobní omezení zaměstnanců, většinou nedostatečné schopnosti, nevhodné osobní rysy (například nízká odpovědnost, sklon k problémovému jednání apod.) či chybějící…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Související otázky