Školení pro práci na dálku: zkušenosti českých firem

Vydáno: 25 minut čtení

„Home office“ čili „práce na dálku“, která se v době vrcholící pandemie stala pro mnoho podniků nutností, si mezi zaměstnanci získala značnou oblibu. Svůj vztah k ní, především pro možnost úspory nákladů, často přehodnotily i podniky, které k ní byly původně skeptické. S odezněním pandemie tak začaly mnohdy zkoumat, zda a za jakých podmínek se této praxe držet i do budoucna. K jakým závěrům docházejí a jaké zkušenosti si z řízení „vzdálených“ zaměstnanců odnesly? Článek, vycházející z průzkumu mezi českým podniky, se zabývá hlavními předpoklady, o které se zachování práce z domova opírá, a to především pokud jde o vzdělávání zaměstnanců i manažerů.

Školení pro práci na dálku: zkušenosti českých firem
Doc.
dr.
Jan
Urban
CSc.
Řada zaměstnanců, kteří si na práci z domova zvykli, oceňuje, že se jejich práce stává samostatnější, a svůj čas či úkoly si mohou alespoň částečně organizovat sami. Někteří si cení i toho, že se na svou práci mohou lépe soustředit nebo že dokáží lépe sladit svůj pracovní a mimopracovní život.
Z pohledu firem je ale ve hře především produktivita práce z domova. Zaměstnanci jsou obvykle přesvědčeni, že práce z domova v jejich případě nevede k žádnému poklesu produktivity, a řada podnikových průzkumů to skutečně potvrdila. Některé dokonce dospěly k závěru, že produktivita práce vykonávané v rámci home office se zvýšila, někdy až o třetinu. Důvodem, podle některých zjištění, však nebyl jen větší objem práce vykonané v rámci stejné pracovní doby, ale často i delší čas, který lidé pracující z domova své práci týdně či měsíčně věnují.
Problémy sociální izolace
Některé průzkumy však naznačily i to, že vyšší produktivita domácí práce ve srovnání s prací kancelářskou, charakteristická především pro počáteční období pandemie, nemusí být trvalá. Někteří zaměstnanci pracující z domova se totiž po čase začali potýkat s nedostatkem sociální interakce, a jejich spokojenost se vzdálenou prací postupně klesla. Některé z průzkumů tak zaznamenaly i pocity úzkosti, samoty či vyhoření vzdálených pracovníků.
Průzkumy, které tuto skutečnost potvrdily, ukázaly, že pro dvě třetiny pracovníků jsou vztahy s kolegy stejně důležité jako místo výkonu jejich práce. Nepříznivé pocity spojené se sociální izolací přitom snižují pracovní spokojenost a nepříznivě ovlivňují i vztahy s kolegy v práci.
Firmy, které se těmito ne zcela očekávanými důsledky práce z domova nezabývají, tak mohou narazit na fakt, že udržení, nebo dokonce zvýšení produktivity zaměstnanců během pandemie se v budoucnu ukáže jako neudržitelné. Pohled na produktivitu zaměstnanců pracujících z domova, resp. její vývoj je na základě těchto zjištění poněkud méně optimistický.
Podobný pohled přitom občas sdílí i zákazníci či partneři firem využívajících home office. Poukazují na to, že lidé pracující z domova jsou někdy obtížně dosažitelní, že termíny, které by měli dodržovat, občas neplatí, a že koordinace jejich práce s kolegy pracujícími ve stejném podniku, ať už z domova nebo ze svého pracoviště, je často slabší, než tomu bylo dříve.
Zdá se však, že řešení uvedených problémů existuje. Jsou jím nejen hybridní práce, kombinující práci z domova a kanceláře, ale především cíleně zaměřené školení a trénink

Související dokumenty

Související články

Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"
Od řízení k vedení
Nejčastější chyby začínajících manažerů
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Co znamená řídit výkon zaměstnanců
Řídící styly, jejich rozdíly a efektivita
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Podstata, tvorba, řízení a využití týmů
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Jak propojit personální strategii s celkovou strategií podniku
Talent management
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep
Vliv elektronizace, automatizace a robotizace na rozvoj lidských zdrojů
Práce a řízení v multikulturním prostředí

Související otázky a odpovědi

Odmítnutí pracovního úkolu
Jmenování na dobu určitou
Kolektivní smlouva
Teambuilding
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Dovolená navíc
Diskriminace v odměňování
Kvalifikační dohoda
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Práce na dálku u DPP
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů