Daň z příjmů při souběhu dvou příjmů od 1. 1. 2018

Plné znění otázky

Dobrý den, náš zaměstnanec, rezident s podepsaným prohlášením poplatníka daně, má v jedné organizaci dva souběžné příjmy: jeden příjem z pracovního poměru ve výši 30 000 Kč a druhý příjem jako odměnu za jednatelství ve výši 10 000 Kč. Dosud z obou těchto příjmů byla odváděna zálohová daň, tyto příjmy se sčítaly a danily ze společného základu daně. Zůstává tento způsob výpočtu daně zachován i nadále od 1. 1. 2018? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015

Související otázky a odpovědi

Zdanění souběžných pracovních poměrů
Příjem ze zaměstnání a podnikání a přiznání k DPFO
Prohlášení poplatníka
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna likvidátora
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Daň z příjmu fyzických osob - placení záloh
Zálohová nebo srážková daň od ledna 2023
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Souběh odměny jednatele a dohody o provedení práce v roce 2021 - zdanění
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování pronájmu § 9
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí

Související předpisy

§ 38h. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů