Daň z příjmu fyzických osob - placení záloh

Plné znění otázky

V roce 2018 jsem podala DPFO za rok 2017 v termínu 30. 6. 2018. Byla mi vypočtena výše záloh na DPFO na rok 2018, a to tak, že úhradu záloh mám provést ve stanovené výši a to 15. 12. 2018 a 15. 6. 2019. V prosinci 2018 řádně uhradím zálohu ve stanovené výši. V roce 2019, budu podávat DPFO za rok 2018 do 31. 3. 2019. Kdy mám uhradit druhou zálohu, která měla být původně uhrazena 15. 6. 2019, když podám přiznání DPFO za rok 2018 do 31. 3. 2019? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Zdanění souběžných pracovních poměrů
Příjem ze zaměstnání a podnikání a přiznání k DPFO
Prohlášení poplatníka
Zálohová nebo srážková daň od ledna 2023
Odměna likvidátora
Daň z příjmů při souběhu dvou příjmů od 1. 1. 2018
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Zálohová povinnost PO
Zálohy na daň z příjmů
Povinnost podat přiznání k DPFO
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Zálohy u licenčních poplatků
Covid-19: Plné moci pro daňové poradce a opatření vlády kvůli koronaviru
Ukončení nezaopatřenosti dítěte
Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní
Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

Související předpisy

§ 38a. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů