Úhrada školného dítěte zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Dárková cestovní poukázka
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Výplata podílů na zisku do Německa
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Dar pro zaměstnance
Poplatek za zkoušku daňového poradce
Kvalifikační dohoda
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Odměna učni na praxi
Proplacení stravného
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Mobilní telefon za odměnu

Související předpisy

§ 6.9. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů