Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi

Zemní a výkopové práce mohou vést k závažným či smrtelným úrazům zaměstnanců na staveništi. Tyto práce jsou obzvláště nebezpečné, jelikož k sesutí výkopu může dojít velice rychle, což omezuje schopnost zaměstnanců rychle uniknout. V České republice mezi nejrizikovější činnosti na staveništi patří práce ve výškách, kdy tyto činnosti vykazují i nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů (cca 65 %). Na dalším místě, mezi činnosti vykazující vysokou úrazovost ve stavebnictví, pak patří zemní práce (práce v nezajištěných výkopech). Zavalení zaměstnanců ve výkopech v důsledku náhlého sesutí stěn výkopu je tak závažným rizikem, které může hrozit při provádění zemních prací na staveništích.

1. Provádění zemních a výkopových prací na staveništi

Staveniště je pracovištěm, na kterém se provádějí pracovní činnosti, které zahrnují rizika z mnoha odvětví. Vzhledem k tomuto faktu se na staveništi setkáváme s velkou škálou bezpečnostních a zdravotních rizik.

Mezi bezpečnostní a zdravotní nebezpečí a rizika při práci na staveništích patří:

  • práce ve výšce a nad volnou hloubkou (pád),
  • pohybující se vozidla a předměty (kolize se stroji a materiály),
  • chůze a práce na žebřících (uklouznutí,…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků