Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence

Obdrží-li zaměstnavatel od poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařský posudek obsahující posudkový závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce, má povinnost převést zaměstnance na jinou vhodnou práci, resp. rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí. Pokud zvolí první variantu, je zaměstnavatel povinen dle ustanovení § 41 odst. 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předem projednat se zaměstnancem důvod takového převedení a dobu, po kterou má trvat.

Vyzve-li zaměstnavatel zaměstnance, aby se dostavil do zaměstnání za účelem projednání jeho případného převedení na jinou práci, a zaměstnanec takové výzvy neuposlechne, lze jeho absenci považovat v daném případě za neomluvenou, a dokonce jako důvod k rozvázání pracovního poměru třeba okamžitým zrušením? Právě takovými otázkami se nedávno zabýval Nejvyšší soud. Své závěry vyslovil v rozsudku ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 535/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako řidič.…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků