Výstupní prohlídka

Plné znění otázky

Zaměstnanci byla nařízena výstupní prohlídka při ukončení pracovního poměru, výdaje zaměstnance spojené s pracovnělékařskou službou nechce zaměstnanci proplatit, jak se má zaměstnanec bránit?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby

Související otázky a odpovědi

Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Pracovnělékařské služby
Pracovnělékařská prohlídka
Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Zaměstnávání žáka
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Očkování zaměstnance
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie

Související předpisy

§ 101. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 103. 1. d) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 106. 4. b) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 56, 58 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách