Noční směny a lékařské prohlídky po 1. 1. 2018

Plné znění otázky

Kdy má jít zaměstnanec na periodickou kontrolu při vykonávání nočních směn? Dříve platilo po roce, dnes po změně je to po dvou letech. V únoru 2018 by podle staré vyhlášky měl jít zaměstnanec znovu na kontrolu tj. po roce (byl na minulé prohlídce 2/2017), nebo má být prohlídka až příští rok - po dvou letech?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19

Související otázky a odpovědi

Periodická prohlídka zaměstnance po dovršení 50 let věku
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Výstupní prohlídka
Periodické prohlídky zaměstnanců
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovnělékařské služby
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Zaměstnávání žáka

Související předpisy

436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)