Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Na základě dohody o provedení práce je vykonávána administrativní práce ve firmě zabývající se kovovýrobou. Kontrola BOZP požaduje periodické prohlídky a potvrzení zdravotní způsobilosti i u tohoto zaměstnance. Musí mít tato lékařská potvrzení, když zaměstnavatel sám nemá pochybnosti o zdravotní způsobilosti a práce není riziková?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Převedení zaměstnance na jinou práci a neomluvená absence
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Dohoda o změně druhu práce a právo na odstupné
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část

Související otázky a odpovědi

Vstupní lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Pracovnělékařské prohlídky soudců
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Školství

Související předpisy

§ 59 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách