Budování značky zaměstnavatele

Vydáno: 23 minut čtení

Dramatický růst zájmu zaměstnavatelů o budování značky je logickým důsledkem vývoje v posledních několika dekádách. Ve světě již v 90. letech 20. století začaly firmy označovat své zaměstnance za interní klienty a zároveň tak formálně uznaly, že vytvoření přátelského pracoviště je v zájmu zaměstnavatele. Důsledkem bylo vnímání a zacházení se zaměstnanci jako s (interními) klienty společnosti. Aktuálně situace eskaluje dál. Zájem o dobré zaměstnance trvá a konkurence je tvrdá. Strategická investice k přilákání a udržení vhodně kvalifikovaných zaměstnanců je nezbytná. Měnící se demografické a ekonomické podmínky daly podnět k rozvoji strategií budování značky zaměstnavatele, které mu mohou pomoci stát se tím, kdo si může vybírat. Právě z tohoto důvodu je důležité identifikovat faktory, které by mohly pomoci organizacím získat konkurenční výhodu na konkrétním trhu práce. Jak k budování značky zaměstnavatele přistoupit a jak ji budovat a čeho se naopak raději vyvarovat?

Každá instituce, organizace, firma má svou vlastní pověst. Ta může zahrnovat myšlenky o výsledných produktech, službách, vedoucích, členech týmu, historii a podobně. Zároveň reputace organizace může také přesahovat a inspirovat skrze specifické vnímání – emocionální, instinktivní, intelektuální – u lidí, kteří vidí reklamy organizace, používají její produkty, a nakonec o dané organizaci samozřejmě i mluví s ostatními. Tato reputace je známá jako značka a její síla může mít značný potenciál a přesahovat tak význam produktů a služeb, které organizace nabízí. Ve stejný moment ale mají všechny organizace také druhou značku související s její primární značkou. Jedná se o to, jak organizaci vnímají sami zaměstnavatelé, zaměstnanci a případní zájemci o práci. Tato značka nese označení značka zaměstnavatele, má rozhodně svůj význam nejen v procesu náboru nových zaměstnanců a často je velice barvitá a živá v myslích a slovech bývalých, současných i budoucích zaměstnanců.

Přáním většiny firem je v myslích zaměstnanců a širšího okolí vybudovat pozitivní značku zaměstnavatele. Bez této značky se najímání a udržení zaměstnanců s největším potenciálem stává náročným a logicky i finančně nákladným. Každá organizace potřebuje talentované a výkonné zaměstnance, kteří pomáhají dosahovat jejích cílů, ostatně zajišťovat dostatečnou kapacitu těchto pracovníků je hlavním cílem řízení lidských zdrojů. S proměnou hodnoty práce v lidském životě se jeví jako jeden z nejlepších způsobů, jak tyto zaměstnance získat, vzbudit v nich dojem, že právě vybraná daná organizace je skvělým místem pro práci. Vše od odměňování, škálu benefitů, které zaměstnavatel nabízí, přes příležitosti ke kariérnímu postupu až po kulturu organizace a zacházení s jejími zaměstnanci může výrazně ovlivnit dojem, který se zaměstnavatelé na potenciální kandidáty snaží udělat.

Obdobně jako u všech značek je vytvoření silné značky zaměstnavatele založeno na dobré schopnosti komunikace zaměstnavatele vůči veřejnosti ať již přímo, nebo skrze své zaměstnance. Ostatně spokojení a loajální zaměstnanci mají značný význam, a to zejména v době sociálních médií a zpětné vazby vytvářené uživateli, kdy zaměstnavatelé nemají vždy úplnou kontrolu nad svou vlastní pověstí. V tomto ohledu barnumská reklama pod krédem „Negativní reklama, taky reklama“

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Jaký typ leadera potřebuje vaše organizace
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Personální práce vyžaduje komunikaci
Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Znáte skutečnou kulturu své organizace?
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Změny názvů pracovních pozic i personálního oddělení
Personální manuál jako nástroj metodické podpory personálně řídících činností
Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná?
Asertivita: principy, předpoklady a uplatnění
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Využití mediace v pracovněprávních sporech
K čemu slouží audit vnitřní komunikace
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Práce a řízení v multikulturním prostředí
Zvládají personalisté kompetence budoucího období?
Změna firemní kultury prostřednictvím změny myšlení managementu
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů"

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Teambuilding
Dovolená navíc
Diskriminace v odměňování
Jmenování na dobu určitou
Odmítnutí pracovního úkolu
Kolektivní smlouva
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Průměrný výdělek - odstupné