Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Plné znění otázky

Zaměstnanci potřebují být při své práci odborně způsobilí dle různých ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Kdo má odpovědnost zaměstnavateli určit (navrhnout), jaká odborná způsobilost dle kterého paragrafu je pro určitý druh obsluhy nebo práce na elektrickém zařízení nutná? Je to revizní technik elektro, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo osoba odpovědná za elektrické zařízení? Je to někde stanoveno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP

Související otázky a odpovědi

Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
OSVČ a bezpečnost práce
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Pracovní smlouva odborný zástupce
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

Související předpisy

§ 101, 102, 103 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 3, 4, 8 vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice