Pracovní smlouva odborný zástupce

Plné znění otázky

OSVČ pracuje ve zdravotnictví na základě živnostenského oprávnění. Pro výkon této činnosti je pro ni nutné používat služeb odborného zástupce poskytovatele zdravotních služeb. Citace zákona č. 372/2011 Sb.: Funkce odborného zástupce musí být vykonávána v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. Tato podmínka neplatí, je-li odborný zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce manželem nebo registrovaným partnerem poskytovatele; i v tomto případě musí být odborný zástupce k poskytovateli ve smluvním vztahu. Jaký pracovněprávní vztah je nejlepší uzavřít? Lze dohodu o provedení práce? Co vše musí tato dohoda obsahovat a na jaké období se uzavírá?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Zajištění BOZP a PO při svařování

Související otázky a odpovědi

Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Platnost slovenských revizí
Povinné školení řidičů
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

§ 7a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 36-39, 774-77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce