Příspěvek zaměstnavatele na stravování v podnikatelské sféře

Plné znění otázky

Příspěvek zaměstnavatele na stravování se v uvedeném rozpětí uplatní, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny. Podle zákoníku práce je směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat. Na straně zaměstnance je finanční příspěvek na stravování od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) osvobozen. Mohu použít základní hranici stravného, vytvořit si vnitřní předpis, na straně zaměstnavatele půjde o danově unatelný náklad, tzv. zaměstnanecký benefit?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

Proplacení stravného
Zdanění benefitů - doložení ke mzdovým listům
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Dárková cestovní poukázka
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Agenturní zaměstnanci
Kvalifikační dohoda
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Mobilní telefon za odměnu
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Cena stravenky
Spolupráce se školkou, dětskou skupinou

Související předpisy

§ 6, 24 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů