Potvrzení o zdanitelných příjmech

Plné znění otázky

Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci pravidelně měsíčně na životní pojištění částku 500 kč, tj. 6 000 Kč za rok. V roce 2017 mu ještě k tomuto přispěl jednorázově v prosinci částku 12 000 Kč, tj. za rok 2017 příspěvek zaměstnavatele činil 18 000 Kč Zaměstnanci vystavujeme potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017. Jakou částku uvedeme na řádku 15 potvrzení (příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění § 6 odst. 9 písm. 9 bod 3) - 18 000 Kč, 12 000 Kč nebo 0 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Dvakrát podepsané prohlášení u studenta
Daňové přiznání elektronicky
Loss carryback
Nepodání přiznání - zaměstnanec
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání
Zdanění pachtovného
Přiznání a placení daně z příjmu za rok 2020

Související předpisy

§ 6. 9. p) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů