Kompenzace sick days

Plné znění otázky

Zaměstnavatel chce zavést nově možnost využívat 2 dny jako Sick days, může ve vnitřním předpise vymezit, že v případě, že do konce roku nebude tento benefit využit, tak to propadne a nelze převést do dalšího roku? Dále může stanovit, že kompenzace za sick days bude poskytována ve výši plné mzdy a ne náhrady mzdy vypočtené z průměrného výdělku?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Kvalifikační dohoda
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Life management
Vzdělávání zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odměňování zaměstnanců
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Neproplacená dovolená
Určení nejbližšího zdravotnického zařízení zaměstnavatelem
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za práci
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce