Odměny pro členy výboru po skončení volebního období

Plné znění otázky

Dne 23. 9. 2022 skončila činnost výborů v obci a tím i činnost všech členů. Pan starosta chtěl ještě před volbami udělit odměny členům výborů, kteří nebyli placeni, ale bohužel nesplnil podmínky pro výplatu odměn, protože tyto odměny neuvedl na samostatném bodu Pozvánky na zasedání zastupitelstva, ale byly projednány dodatkem. Jako mzdová účetní jsem odmítla odměny vyplatit, protože nebyly dodrženy podmínky pro výplatu. Je možné vyplatit odměny ještě následně, když členové výboru již ukončili činnost? Pokud by to budoucí zastupitelstvo odsouhlasilo a bylo by vše řádně uvedeno na pozvánce pro zasedání zastupitelstva?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Kvalifikační dohoda
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Odměňování zaměstnanců
Life management
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Mentální zdraví zaměstnanců
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, 2. část

Související otázky a odpovědi

Odměny zdravotníkům - vstupování do průměru
Dohoda o provedení práce
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za práci
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Kompenzace sick days
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla