Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu

Plné znění otázky

Zaměstnavatel hradí manažerům úrazové pojištění 24 hodin (na pracovišti + volný čas), které celé hradí firma. Zaměstnancům se přidaňuje. Pro ostatní zaměstnance se nabízí rovněž stejné pojištění, kdy firma hradí úrazové pojištění na pracovišti a pojištění pro volný čas si hradí zaměstnanec srážkou ze mzdy. Úhrada firmou se zaměstnancům přidaňuje. Zaměstnancům, kteří jezdí služebními vozy hradí firma pojištění služebních cest. Započítávají se tato pojištění do limitu benefitů pro rok 2024?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související články

Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Kvalifikační dohoda
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Life management
Vzdělávání zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání
Proč a jak koučovat sebe sama
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích
Jak rozvíjet měkké dovednosti
Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odměňování zaměstnanců
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Kompenzace sick days
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Odměna za práci
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Zaměstnanecké výhody – stravování
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
586/1992 Sb. o daních z příjmů