Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem

Plné znění otázky

Klientka má dceru ve věku 14 let. Dceru má po rozvodu svěřenou do své péče. V létě dcera odešla žít trvale k otci, od té doby se táhnou soudy o svěření péče. Dcera žije s otcem v jeho domácnosti, k matce zajede jednou až dvakrát do měsíce, vrátit se domů k matce odmítá. Může si matka uplatnit celý rok zvýhodnění na tuto dceru, protože je soudem svěřena do její péče nebo si může uplatnit pouze měsíce, kdy s ní prokazatelně žila ve společně hospodařící domácnosti? Já se přikláním k druhé verzi, má klientka trvá na verzi první, tedy na uplatnění po celý rok 2020, a to až do té doby, než dojde ke svěření dcery do péče otce soudem.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

FKSP - věcné dary
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Spoluúčast, pokuty za dopravní přestupky
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Uplatnění slevy na dítě - vysokoškoláka
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Sleva na dítě a studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění a sleva za umístění dítěte druhého z manželů
Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů