Daňové zvýhodnění a sleva za umístění dítěte druhého z manželů

Plné znění otázky

Muž a žena žijí ve společné domácnosti celý rok 2020. Žena má 2 děti z prvního manželství, 3. dítě mají společné. Žena je v r. 2020 na rodičovské dovolené. 5. 12. 2020 uzavřeli sňatek. Může si muž uplatnit daňové zvýhodnění na děti manželky již za prosinec 2020, když 1. 12. 2020 ještě nebyli manželé? A může uplatnit slevu za umístění dítěte manželky v předškolním zařízení, nebo poměrnou část již za rok 2020?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Rezident x nerezident ČR
Odvod pojistného na sociální pojištění
Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ
Sleva na dítě v přiznání
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Uplatnění slevy na dítě - vysokoškoláka
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Sleva na dítě a studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů