Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků

Plné znění otázky

Zaměstnanec si v rámci mzdy každý měsíc nárokuje slevu na děti. Je zapotřebí, aby jeho manželka dodávala od svého zaměstnavatele potvrzení o tom, že si slevu na děti neuplatňuje každý rok? Nebo stačí jen jednou a další roky manželka již nemusí dokládat? Jak přesně je povinnost toto mít doloženo?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady - použití kurzu při vyúčtování záloh
Agenturní zaměstnanci
Sleva na studenta v roce nástupu do zaměstnání
Odpočet na dítě ve střídavé péči
Sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Uplatnění slevy na dítě - vysokoškoláka
Bonus na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě a společně hospodařící domácnost versus svěření do péče soudem
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Zvýšení daňového zvýhodnění na více dětí
Daňové zvýhodnění - děti ve střídavé péči
Sleva na dítě a studenta
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění a sleva za umístění dítěte druhého z manželů
Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů