Příležitostná činnost

Plné znění otázky

Jako tělovýchovná jednota vyplácíme na základě potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti rozhodčí na jednotlivých turnajích. Vím, že se na potvrzeních během roku opakují určitá jména. Je mojí povinností toto sledovat, či je pouze na těch vyplácených, aby si kontrolovali výši příjmu, zda nepřekročili hranici pro zdanění dle § 10 odst. 3 písm. a)? Může to být problém pro naši organizaci, když je vyplácím několikrát, že už to není příležitostná činnost? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Příležitostná činnost
Příležitostný příjem § 10
Příležitostný příjem
Bezúplatné plnění - dary
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Podání přiznání a přehledů v odloženém termínu
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Zvýhodnění na dítě
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Nepodání přiznání - zaměstnanec

Související předpisy

§ 6-9, 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů