Příloha č. 1 přiznání daně z příjmů

Plné znění otázky

Vyplňuji přiznání za společníky společnosti (fyzické osoby). Během roku se ale bohužel několikrát měnili jak účastníci, tak podíly jednotlivých účastníků (podíly se měnily během roku i u těch, co byli ve společnosti celý rok). Zisk se mi samozřejmě podle jednotlivých měsíců i společníků podařilo spravedlivě rozdělit. Jak ale vyplnit část F v příloze č. 1 daně z příjmů? Jaké podíly v % se tam uvádí? Stav podílů dle smlouvy ke konci roku? Dělám přiznání i dvěma bývalým společníkům, kteří během roku z důvodu přiznání starobního důchodu ukončili podnikání a ze společnosti vystoupili. Nějaký zisk jim ale za část roku připadl. Ti by tam pak měli uveden 0% podíl na příjmech i výdajích, kdyby se tam uváděl stav podílů ke konci roku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Daňové přiznání elektronicky
Nepodání přiznání - zaměstnanec
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání
Zdanění pachtovného
Přiznání a placení daně z příjmu za rok 2020
Včelař: fyzická osoba zdanění příjmů
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Příležitostný příjem § 10
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu

Související předpisy

§ 70-74, 89, 90 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 7. 7, 12. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů