Daňové zvýhodnění VOŠ

Plné znění otázky

Dcera naší zaměstnankyně mladší 26 let studuje vyšší odbornou školu v kombinovaném studiu a zároveň je činná na základě dohody o provedení práce. Chápeme správně, že naše zaměstnankyně si může na tuto dceru uplatnit daňové zvýhodnění v případě, že odměna z této dohody o provedení práce činí maximálně 10 000 Kč hrubého měsíčně, v případě více souběžných dohod o provedení práce, činí součet všech těchto odměn maximálně 10 000 Kč hrubého měsíčně? Je třeba k tomuto doložit nějaké doklady, ze strany dcery, nebo se musíme spokojit s tvrzením naší zaměstnankyně a jejím prohlášením?

Dcera naší zaměstnankyně mladší 26 let studuje vyšší odbornou školu v kombinovaném studiu a zároveň je činná na základě dohody o provedení práce. Chápeme správně, že naše zaměstnankyně si může na tuto dceru uplatnit daňové zvýhodnění v případě, že odměna z této dohody o provedení práce činí maximálně 10 000 Kč hrubého měsíčně, v případě více souběžných dohod o provedení práce, činí součet všech těchto odměn maximálně 10 000 Kč hrubého měsíčně? Je třeba k tomuto doložit nějaké doklady, ze strany dcery, nebo se musíme spokojit s tvrzením naší zaměstnankyně a jejím prohlášením?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce

Související články

Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Nárok na slevu na dani
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Sleva na dítě - pomaturitní studium
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Daňové zvýhodnění o prázdninách
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě žijící na Ukrajině
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ

Související předpisy

§ 10 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 12 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů