Daňové zvýhodnění na dítě

Plné znění otázky

Zaměstnanec má nezletilou dceru, která byla soudem svěřena do péče prarodičů, jimž rodiče na ni platí soudem stanovené výživné. Pokud by dcera žila s otcem, tedy sdílela společnou domácnost, může otec uplatňovat na dceru daňové zvýhodnění? Prarodiče jsou již v důchodu a zvýhodnění si uplatnit nemohou.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Povinnost podat přiznání k DPFO
Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Daňové zvýhodnění VOŠ
Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP
Sleva na dítě - pomaturitní studium
Daňový bonus na nezletilé dítě

Související předpisy

§ 21e. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35c. 1, 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů