Daňové zvýhodnění na studující dítě

Plné znění otázky

Zaměstnankyně předala potvrzení o studiu syna na vysoké škole na akademický rok 2016/2017. Akademický rok na této škole je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Jelikož její syn po ukončení bakalářského studia byl rok zaměstnán, nevíme, od kterého měsíce máme opět začít zaměstnankyni uplatňovat daňové zvýhodnění, neboť na potvrzení je napsáno, že je studentem od 24. 8. 2016. Máme se řídit datem zápisu, nebo akademickým rokem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Nárok na slevu na dani
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění VOŠ
Sleva na dítě - pomaturitní studium
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Daňové zvýhodnění o prázdninách
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Sleva na dítě žijící na Ukrajině
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ

Související předpisy

§ 61 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
§ 14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 35c odst. 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů