Peněžitá podpora v mateřství

Plné znění otázky

Klientka byla zaměstnána několik let do 30. 9. 2016. Od 12. 10. 2016 je OSVČ a hradí si nemocenské pojištění. Od 1. 7. 2017 by měla znovu nastoupit do zaměstnání a při tom by nadále podnikala a hradila si nemocenské. Před pár dny zjistila, že je těhotná. Momentálně je asi ve třetím měsíci. Bude mít nárok na peněžitou podporu v mateřství pouze z podnikání, nebo tím, že bude znovu od 1. 7. zaměstnána, tak splní i podmínku pro přiznání mateřské ze zaměstnání? A může pobírat mateřskou ze zaměstnání i podnikání? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Sociální zabezpečení studentů
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část

Související otázky a odpovědi

Mateřská dovolená
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Délka mateřské dovolené
Výše dávky nemocenského pojištění
Výše peněžité pomoci v mateřství
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Mateřská dovolená 2. dítě
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Pracovní právo - nárok na dovolenou
Výpočet peněžité pomoci v mateřství u OSVČ
Otec a nárok na PPM
Souběh pracovního poměru a peněžité podpory v mateřství
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Mateřská dovolená