Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018

Vydáno: 2 minuty čtení

Sledované období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018 v částkách od 45/2018 do 56/2018.

Změna zákona o střetu zájmů

Zákon č. 112/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 56/2018 Sb., rozeslané dne 15. 6. 2018, s účinností od 30. 6. 2018.

Změna vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC

Vyhláška č. 109/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 54/2018 Sb., rozeslané dne 15. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Změna vyhlášky o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC

Vyhláška č. 108/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb., vyšla v částce 54/2018 Sb., rozeslané dne 15. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 04/2018 Sb., o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019., vyšlo v částce 53/2018 Sb., rozeslané dne 12. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny, vyšlo v částce 53/2018 Sb., rozeslané dne 12. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Změna daňového řádu

Zákon č. 94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 48/2018 Sb., rozeslané dne 5. 6. 2018, s účinností od 5. 6. 2018.

Změna zákona o sociálním zabezpečení

Zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 47/2018 Sb., rozeslané dne 31. 5. 2018, s účinností od 31. 5. 2018.

Sdělení MPSV o uložení KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 88/2018 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 45/2018 Sb., rozeslané dne 31. 5. 2018, s účinností od 31. 5. 2018.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018
Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

159/2006 Sb. o střetu zájmů
112/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
109/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
108/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
38/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
4/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
102/2018 Sb. o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
280/2009 Sb. daňový řád
94/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
48/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
100/1998 Sb. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o otevření silničního hraničního přechodu Nové Město pod Smrkem - Czerniawa Zdrój pro provoz osobních vozidel, pro pěší, cyklisty a motocykly, jakož i pro nákladní vozidla evidovaná v České republice a v Polské republice o užitečné hmotnosti do 3,5 t s výjimkou nebezpečných nákladů
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
47/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
88/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
45/2018 Sb. o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území