Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)

Vydáno: 15 minut čtení

(sledované období: 5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (zrušení karenční doby)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2019 Sb. dne 7. 2. 2019

O postupu zákona, kterým se ruší k 1. 7. 2019 institut takzvané karenční doby (tedy prvních tří dní, kdy se zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje náhrada mzdy), jsme vás již informovali v minulých vydáních časopisu Práce a mzda. V souvislosti s touto změnou bylo nutné legislativně novelizovat i některé další právní předpisy, např. zákon o daních z příjmů, zákon o státní sociální podpoře či zákon o důchodovém pojištění.

V rámci projednávání této změny podali poslanci Helena Válková a Karel Rais pozměňovací návrh, kterým doplnili do dané novely změnu zákona o vysokých školách. Tato změna, která meritorně vůbec nesouvisí se zrušením „karenční doby“, vkládá do tohoto zákona novou úpravu pracovní doby akademických pracovníků, podle níž je akademický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě pouze v době výkonu tzv. pedagogické činnosti. Zbylou část pracovní doby si poté může akademický pracovník rozvrhovat dle libosti a jeho zaměstnavatel není povinen tuto část pracovní doby evidovat.

Více o tomto pozměňovacím návrhu, jakož i o souvisejících problematických aspektech se dočtete na str. 46.

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších pře

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
234/2014 Sb. o státní službě
35/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
41/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53/2019 Sb. o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
92/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty