88/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
88/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. května 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 - 2017, uzavřený dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřená dne 13. 2. 2018 mezi smluvními stranami
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 (oblast cestovního ruchu), uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
4. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený dne 18. 12. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
5. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 - 2019, uzavřený dne 4. 4. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem Stavba ČR,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.
Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.