Změny v právních předpisech za období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018 v částkách od 101/2018 do 118/2018.

Nález Ústavního soudu

Nález Ústavního soudu č. 235/2018 Sb. (zrušení ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, uplynutím 30. června 2019), vyšel v částce 118/2018 Sb., rozeslané dne 18. 10. 2018, s účinností od 1. 7. 2019.

Změna vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC

Vyhláška č. 222/2018 Sb., kterou se mění vy-hláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 111/2018 Sb., rozeslané dne 9. 10. 2018, s účinností od 1. 11. 2018.

Advokátní zkušební řád

Vyhláška č. 219/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/ /1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 109/2018 Sb., rozeslané dne 4. 10. 2018, s účinností od 1. 7. 2019.

Sdělení MPSV o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 215/2018 Sb., o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, vyšlo v částce 107/2018 Sb., rozeslané dne 27. 9. 2018, s účinností od 27. 9. 2018.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2017

Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, vyšlo v částce 107/2018 Sb., rozeslané dne 27. 9. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu

Nařízení vlády č. 212/2018 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019, vyšlo v částce 107/2018 Sb., rozeslané dne 27. 9. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Usnesení ČAK: změna pravidel pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta

Usnesení představenstva České advokátní komory č. AD20/2018, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v č. 2/2018 Věstníku České advokátní komory, rozeslaného dne 25. 9. 2018, s účinností od 25. 10. 2018

Změna nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, vyšlo v částce 101/2018 Sb., rozeslané dne 20. 9. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb

Směrnice Ministerstva financí č. MF-6629/ /2018/1203, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, vyšla v č. 5/2018 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, rozeslaného dne 10. 9. 2018, s účinností od 10. 9. 2018 dne 14. 8. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 10. 2018 do 15. 11. 2018
Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (6. 10. 2016 – 9. 11. 2016)
Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 9. 2017 - 2. 10. 2017)
Pracovněprávní aktuality (3. 10. 2017 - 6. 11. 2017)
Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)
Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (12. 11. 2015 – 15. 12. 2015)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)

Související předpisy

235/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
118/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
222/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
111/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
219/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
109/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
215/2018 Sb. o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020
107/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
213/2018 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
212/2018 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
202/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
101/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Související otázky a odpovědi

Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce