304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Schválený:
304/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2012
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Změna: 38/2016 Sb.
Změna: 108/2018 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 
§ 1
(1) Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost
a) z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 2
Přechodné ustanovení
Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., jestliže toto vzdělání získal do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se zrušuje.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.
Ministr:
Kubice v. r.
 
Příloha 1
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kód     Studijní program            Obor
studijního 
programu
-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná správa
B6202    Hospodářská politika a správa     Finanční kontrola
B6202    Hospodářská politika a správa     Regionální rozvoj a správa
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná ekonomika
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná ekonomika a správa
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná správa a regionální ekonomika
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná správa a regionální rozvoj
B6202    Hospodářská politika a správa     Veřejné finance
B6202    Hospodářská politika a správa     Hospodářská a kulturní studia
N6202    Hospodářská politika a správa     Hospodářská a kulturní studia
B6807    Veřejná správa             Veřejná správa
N6807    Veřejná správa             Veřejná správa
N6202    Hospodářská politika a správa     Regionální rozvoj a správa
N6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná ekonomika
N6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná ekonomika a správa
N6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná správa a regionální rozvoj
B6208    Ekonomika a management         Ekonomika a právo v podnikání
B6208    Ekonomika a management         Finanční management
B6208    Ekonomika a management         Ekonomika a management
B6208    Ekonomika a management         Management v podnikání
B6208    Ekonomika a management         Podniková ekonomika a management
B6208    Ekonomika a management         Podnikové hospodářství
N6208    Ekonomika a management         Management a ekonomika
N6208    Ekonomika a management         Management a marketing
N6208    Ekonomika a management         Ekonomika a právo v podnikání
B6208    Ekonomika a management         Ekonomika podniku
N6202    Hospodářská politika a správa     Veřejná správa
B6731    Sociální politika a sociální práce   Sociální práce
B6804    Právní specializace          Právo ve veřejné správě
B6804    Právní specializace          Sociálně právní činnost
B6804    Právní specializace          Veřejná správa
M6805    Právo a právní věda          Právo
B6806    Bezpečnostně právní studia       Bezpečnostně právní studia
B7507    Specializace v pedagogice       Sociální komunikace ve státní správě
N6703    Sociologie               Veřejná a sociální politika
B6731    Sociální politika a sociální práce   Sociální politika ve veřejné správě
-------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
B - bakalářské studium
M - magisterské studium
N - navazující magisterské studium
 
Příloha 2
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to
-------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. pro obecnou část
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kód       Studijní program         Obor
studijního 
programu
-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202      Hospodářská politika a správa   Finanční kontrola
B6807      Veřejná správa          Veřejná správa
N6807      Veřejná správa          Veřejná správa
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná správa
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná správa a regionální ekonomika
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná     správa a regionální rozvoj
B6202      Hospodářská politika a správa   Regionální rozvoj a správa
B6208      Ekonomika a management      Ekonomika a právo v podnikání
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika a správa
B6731      Sociální politika a sociální   Veřejná správa a regionální politika
         práce
N6202      Hospodářská politika a správa   Regionalistika a veřejná správa
N6202      Hospodářská politika a správa   Regionální rozvoj a správa
N6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika
N6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika a správa
N6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná správa a regionální rozvoj
N6202      Hospodářská politika a správa   Hospodářská a kulturní studia
N6202      Hospodářská politika a správa   Ekonomika veřejného sektoru
N6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná správa, l'Administration publique
N6208      Ekonomika a management      Ekonomika a právo v podnikání
B6208      Ekonomika a management      Management a ekonomika ve veřejném sektoru
B6804      Právní specializace        Právo ve veřejné správě
B6804      Právní specializace        Sociálně právní činnost
B6804      Právní specializace        Veřejná správa
M6805      Právo a právní věda        Právo
B6806      Bezpečnostně právní studia    Bezpečnostně právní studia
N6702      Mezinárodní teritoriální studia  Evropská studia a veřejná správa
B6807      Veřejná správa          Bezpečnostní management ve veřejné správě
N6807      Veřejná správa          Bezpečnostní management ve veřejné správě
---------------------------------------------------------------------------------------------
                    2. pro zvláštní část
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód       Studijní program          Obor          Správní činnosti
studijního 
programu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M6805     Právo a právní věda      Právo             při přestupkovém řízení 
                                       ve věci pořádku ve
                                       státní správě, pořádku
                                       v územní samosprávě,
                                       veřejného pořádku, 
                                       občanského soužití
                                       a majetku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6202     Hospodářská politika a správa Finanční kontrola       při finančním
B6202     Hospodářská politika a správa Veřejné finance        hospodaření územních
B6202     Hospodářská politika a správa Evropská hospodářská, správní samosprávných celků a
                       a kulturní studia       jeho přezkumu
B6202     Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
B6202     Hospodářská politika a správa Hospodářská politika
B6208     Ekonomika a management     Účetnictví a finanční řízení 
                       podniku   
B6217     Finance a účetnictví      Finance a právo
B6804     Právní specializace      Právo a finance
B6804     Právní specializace      Veřejná správa
B6807     Veřejná správa         Veřejná správa
N6202     Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a správa
N6202     Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
N6202     Hospodářská politika a správa Národní hospodářství
N6208     Ekonomika a management     Účetnictví a finanční řízení 
                       podniku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6208     Ekonomika a management     Daňové poradenství       při správě daní, 
                                       poplatků a jiných
                                       obdobných peněžitých              
                                       plnění              
              
B6202     Hospodářská politika a správa Evropská hospodářská, správní
                       a kulturní studia
B6804     Právní specializace      Právo ve veřejné správě
M6805     Právo a právní věda      Právo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B7507     Specializace v pedagogice   Školský management       ve školství
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B7502     Sociální péče         Sociální a charitativní práce v sociálních službách
B7502     Sociální péče         Sociální práce         
B5342     Rehabilitace          Rehabilitační-psychosociální  
                       péče o postižené děti,
                       dospělé a seniory
N5342     Rehabilitace          Rehabilitační -        
                       psychosociální péče o
                       postižené děti, dospělé a
                       staré osoby
N5342     Rehabilitace          Rehabilitační-psychosociální  
                       péče o postižené děti,
                       dospělé a seniory
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce ve veřejné   
        práce             správě
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální politika a sociální  
        práce             práce (jednooborové)
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální politika a sociální  
        práce             práce (dvouoborové)
N6731     Sociální politika a sociální  Sociální politika a sociální  
        práce             práce
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce (jednooborové) 
        práce
N6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce (jednooborové) 
        práce
M6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce (jednooborové) 
        práce
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce (dvouoborové)  
        práce
B6731     Sociální politika a sociální  Poradenství v sociální práci  
        práce
M6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce s poradenským  
        práce             zaměřením
N6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce s poradenským  
        práce             zaměřením
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální a charitativní práce 
        práce
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální práce s osobami se  
        práce             sníženou soběstačností
N6731     Sociální politika a sociální  Charitativní a     sociální práce 
        práce
N7502     Sociální práce         Sociální a charitativní práce
B6731     Sociální politika a sociální  Sociální politika       
        práce
B7508     Sociální práce         Sociální a charitativní práce
B7508     Sociální práce         Pastorační a sociální práce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M5103     Všeobecné lékařství      Všeobecné lékařství        ve zdravotnictví
B5341     Ošetřovatelství        Všeobecná sestra        
M5345     Specializace ve zdravotnictví Sociální práce se       
                       zdravotnickým profilem
N5346     Ekonomika a řízení       Management zdravotnictví    
        zdravotnictví
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6804     Právní specializace      Právo v podnikání         při správě
                                        živnostenského podnikání

B6804     Právní specializace      Živnostenské právo       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnost práce a procesů    při zajištění ochrany
        bezpečnost                            obyvatel a krizovém
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Havarijní plánování a krizové   řízení
        bezpečnost           řízení 
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Technická bezpečnost osob a  
        bezpečnost           majetku
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Technická bezpečnost osob a  
        bezpečnost           majetku
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
M3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
M3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství    
        bezpečnost
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství    
        bezpečnost
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní plánování     
        bezpečnost
N6806     Veřejná správa         Bezpečnostní studia
B2825     Ochrana obyvatelstva      Ochrana obyvatelstva se    
                       zaměřením na CBRNE
N2825     Ochrana obyvatelstva      Civilní nouzová připravenost  
B6807     Veřejná správa         Bezpečnostní management ve   
                       veřejné správě
N6807     Veřejná správa         Bezpečnostní management ve   
                       veřejné správě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N6208     Ekonomika a management     Podniková ekonomika a       při přípravě a realizaci     
                       management (pouze v případě    hospodářských opatření     
                       zkoušky z volitelného       pro krizové stavy     
                       předmětu „Krizový management        
                       - řízení věcných krizí“)    
B6208     Ekonomika a management     Podniková ekonomika a     
                       management (pouze v případě
                       zkoušky z volitelného
                       předmětu „Krizový management
                       - řízení věcných krizí“)
M6208     Ekonomika a management     Podniková ekonomika a     
                       management (pouze v případě
                       zkoušky z volitelného
                       předmětu „Krizový management
                       - řízení věcných krizí“)
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Havarijní plánování a krizové 
        bezpečnost           řízení
B6804     Veřejná správa         Bezpečnostní management ve   
                       veřejné správě
N6804     Veřejná správa         Bezpečnostní management ve   
                       veřejné správě
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnost práce a procesů         
        bezpečnost                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Havarijní plánování a krizové při prevenci závažných
        bezpečnost           řízení             havárií způsobených
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Technická bezpečnost osob a  vybranými nebezpečnými
        bezpečnost           majetku            chemickými látkami nebo
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Technická bezpečnost osob a  chemickými směsmi
        bezpečnost           majetku
B3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
M3908     Požární ochrana a průmyslová  Technika požární ochrany a   
        bezpečnost           bezpečnosti průmyslu
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství    
        bezpečnost
M3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství    
        bezpečnost
N3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství
        bezpečnost 
M3908     Požární ochrana a průmyslová  Bezpečnostní inženýrství
        bezpečnost 
N2818     Procesní inženýrství a     Chemické inženýrství,
        informatika          bioinženýrství a matematické 
                       modelování procesů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1601     Ekologie a ochrana prostředí  Ochrana životního prostředí  v hospodaření s odpady
N1601     Ekologie a ochrana prostředí  Odpadové hospodářství
N4151     Péče o biosféru        Odpady a jejich využití
B2826     Technologie odpadů       Odpadové hospodářství     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B1604     Ekologie a ochrana prostředí  Ochrana a tvorba krajiny    v ochraně ovzduší
B1604     Ekologie a ochrana prostředí  Ochrana životního prostředí  
N2814     Technologie pro ochranu    Chemie a technologie ochrany
        životního prostředí      životního prostředí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
B - bakalářské studium
M - magisterské studium
N - navazující magisterské studium
 
Příloha 3
Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů, a to pro obecnou část
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód     Studijní program             Obor
studijního 
programu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B6202    Hospodářská politika a správa      Sociální management
B6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika
N6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika
M6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika
B6202    Hospodářská politika a správa      Hospodářská a kulturní studia
N6202    Hospodářská politika a správa      Hospodářská a kulturní studia
B6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika a správa
B6208    Ekonomika a management          Veřejná ekonomika a správa
B6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná správa
B6202    Hospodářská politika a správa      Finanční kontrola
M6202    Hospodářská politika a správa      Regionalistika a veřejná správa
B6202    Hospodářská politika a správa      Regionální rozvoj a správa
B6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná správa a regionální ekonomika
B6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná správa a regionální rozvoj
B6216    Ekonomie a hospodářská správa      Veřejná správa a regionální rozvoj
B6208    Ekonomika a hospodářská správa      Management podniku
N6202    Hospodářská politika a správa      Ekonomika veřejného sektoru
N6216    Ekonomie a hospodářská správa      Veřejná správa
N6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná správa
N6807    Veřejná správa              Veřejná správa
N6202    Hospodářská politika a správa      Regionalistika a veřejná správa
N6202    Hospodářská politika a správa      Regionální rozvoj a správa
M6202    Hospodářská politika a správa      Regionální rozvoj a správa
N6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika a správa
M6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná ekonomika a správa
N6202    Hospodářská politika a správa      Veřejná správa a regionální rozvoj
B6208    Ekonomika a management          Management a marketing zahraničního obchodu
B6208    Ekonomika a management          Finanční management
B6208    Ekonomika a management          Management
M6208    Ekonomika a management          Management
N6208    Ekonomika a management          Management
B6208    Ekonomika a management          Management a ekonomika
B6208    Ekonomika a management          Organizace a řízení malých a středních firem
B6208    Ekonomika a management          Podniková ekonomika a management
M6208    Ekonomika a management          Podniková ekonomika
B6208    Ekonomika a management          Sociálně ekonomický obor
N6208    Ekonomika a management          Management a ekonomika
N6208    Ekonomika a management          Management a marketing
B6208    Ekonomika a management          Management v podnikání
B6208    Ekonomika a management          Manažersko - ekonomický obor
N6208    Ekonomika a management          Podniková ekonomika
N6208    Ekonomika a management          Podniková ekonomika a management
M6208    Ekonomika a management          Podniková ekonomika a management
N6208    Ekonomika a management          Podnikové finance a obchod
N6208    Ekonomika a management          Podnikové hospodářství
N6208    Ekonomika a management          Průmyslové inženýrství
N6208    Ekonomika a management          Řízení a ekonomika podniku
B6208    Ekonomika a management          Provoz a ekonomika
N6208    Ekonomika a management          Provoz a ekonomika
B6209    Systémové inženýrství a informatika   Informační management
M6209    Systémové inženýrství a informatika   Informační management
N6209    Systémové inženýrství a informatika   Informační management
B6804    Právní specializace           Veřejná správa
B7507    Specializace v pedagogice        Školský management
M6805    Právo a právní věda           Právo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
B - bakalářské studium
M - magisterské studium
N - navazující magisterské studium