Pracovněprávní aktuality (4. 6. 2019 – 5. 8. 2019)

Vydáno: 22 minut čtení

 (sledované období: 4. 6. 2019 – 5. 8. 2019)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2019 Sb. dne 4. 6. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého sdělení informovalo o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám mezi Odborovým svazem energetiky a hornictví a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu nebo Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2019 Sb. dne 27. 6. 2019

Ve Sbírce zákonů vyšlo také nařízení vlády, které prakticky realizuje přechod lékařů orgánu sociálního zabezpečení ze státní služby do pracovního poměru od 1. července 2019 na úseku odměňování a provádí některé dílčí věcně související změny v katalogu správních činností v oblasti posudkové činnosti.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2019 Sb. dne 27. 6. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále informovalo o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi vyšším odborovým orgánem, Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy, Asociací svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů, Zemědělským svazem České republiky a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Nově má daná kolektivní smlouva od července 2019 být závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE Úroveň 1, kód A – Zemědělství, lesnictví, rybářství.

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2019 Sb. dne 1. 7. 2019

O novele, jejímž cílem je odložit zavedení elektronické neschopenky, jsme vás informovali již v minulém vydání časopisu Práce a mzda. Elektronická neschopenka má mimo jiné s účinností od začátku

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

141/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
158/2019 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
162/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
259/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
164/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
165/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
176/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)