Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)

Vydáno: 20 minut čtení

(období: 3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)

Aktuality

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2019 Sb. dne 6. 12. 2019

Vláda s účinností od začátku roku 2020 schválila nařízení vlády, které valorizuje o 5,2 % a o 151 Kč průměrné výdělky, které jsou rozhodné pro výpočet náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a pro výpočet náhrad nákladů na výživu pozůstalých příslušející pozůstalým podle zákoníku práce.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2019 Sb. dne 20. 12. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí každý rok vyhlašuje výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku pro účely zákona o zaměstnanosti. Oproti roku 2018, kdy takto vyhlášená průměrná mzda činila 31 225 Kč, se v období 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 zvýšila na 33 429 Kč.

Takto stanovená výše průměrné mzdy je pro oblast pracovního práva a zaměstnanosti klíčová, neboť právě z ní se následně vypočítává zejména maximální výše podpory v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci či příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2019 Sb. dne 20. 12. 2019

V průběhu prosince 2019 vláda schválila zvýšené minimální mzdy, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč, což je v přepočtu na hodinovou mzdu nárůst z původních 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Nárůst se nicméně netýká pouze minimální mzdy, ale i minimální úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé kategorie prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se vyplácí v osmi stupních, přičemž nejnižší odpovídá minimální mzdě a nejvyšší potom jejímu dvojnásobku.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy účinné od 1

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 11. 2019 – 2. 12. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 18. 10. 2019 do 20. 11. 2019
Pracovněprávní aktuality (8. 10. 2019 – 4. 11. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)
Pracovněprávní aktuality (6. 10. 2016 – 9. 11. 2016)
Pracovněprávní aktuality (10. 11. 2016 – 7. 12. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 9. 2017 - 2. 10. 2017)
Pracovněprávní aktuality (3. 10. 2017 - 6. 11. 2017)
Pracovněprávní aktuality (7. 11. 2017 - 4. 12. 2017)
Pracovněprávní aktuality (16. 12. 2015 - 6. 1. 2016)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (12. 11. 2015 – 15. 12. 2015)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 12. 2018 - 7. 1. 2019)
Pracovněprávní aktuality (4. 4. 2019 – 6. 5. 2019)

Související otázky a odpovědi

Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Elektronické uzavření pracovní smlouvy

Související předpisy

321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
346/2019 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
347/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
349/2019 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
352/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
357/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
358/2019 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
365/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
2/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci