Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 21. 6. 2018 do 9. 8. 2018 v částkách od 58/2018 do 83/2018.

Vyhláška o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, vyšla v částce 83/2018 Sb., rozeslané dne 9. 8. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Změna vyhlášky o peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Vyhláška č. 155/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 81/2018 Sb., rozeslané dne 9. 8. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Sdělení MPSV o uložení Dodatku č. 1 ke KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 48/2018 Sb., o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, vyšlo v částce 77/2018 Sb., rozeslané dne 26. 7. 2018, s účinností od 26. 7. 2018.

Změna nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání

Nařízení vlády č. 144/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 76/2018 Sb., rozeslané dne 26. 7. 2018, s účinností od 10. 8. 2018.

Změna vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky

Vyhláška č. 124/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, vyšla v částce 62/2018 Sb., rozeslané dne 22. 6. 2018, s účinností od 1. 8. 2018.

Stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, vyšlo v částce 61/2018 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od 1. 9. 2018.

Změna advokátního tarifu

Vyhláška č. 121/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 59/2018 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta

Vyhláška č. 120/2018 Sb., a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady, vyšla v částce 59/2018 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od 1. 7. 2018.

Změna vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Vyhláška č. 118/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), vyšla v částce 58/2018 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2018, s účinností od 21. 6. 2018.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
83/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
155/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
105/2008 Sb. o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
81/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
48/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
144/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
76/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
124/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
162/2015 Sb. o podrobnostech úřednické zkoušky
62/2018 Sb. ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
121/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
120/2018 Sb. o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
118/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
188/2009 Sb. o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
58/2018 Sb. o doplňcích stravy a složení potravin