Daň z příjmu FO

Plné znění otázky

Společník, který pobírá mzdu ze závislé činnosti dle § 6 a nemá jiné příjmy, zapůjčil společnosti prostředky na provoz firmy. Za zapůjčení mu firma vyplatila k 31. 12. úroky ve výši 3 000 Kč za rok. Je nutné tyto úroky zdanit?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Uplatnění slevy na poplatníka
Příjmy z pronájmu SVJ
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Pronájem bytu - nezletilý
Změna bydliště pro účely DPFO
Pozdě podané přiznání k DPFO
Pronájem bytu na Slovensku/zdanění v CZ
Paušální výdaje
Zdanění příjmů z Německa
Daň z příjmů za pronájem pozemků
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Zdanění důchodu z Rakouska
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice
Daňové přiznání a živnost
Příležitostná činnost

Související předpisy

§ 38g zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 8. 1. g) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů