Uplatnění daňového zvýhodnění a studium v zahraničí

Plné znění otázky

Dítě, které zakončilo základní školu v ČR, po letních prázdninách začalo studovat střední školu v zahraničí (v Americe). Teď mám od něj potvrzení o studiu (přeložený překlad), ale nemám právoplatné rozhodnutí MŠMT o tom, že studium na střední v zahraničí je postaveno na roveň studia v ČR. Naposledy jsem si na něj uplatnila daňové zvýhodnění za srpen. Nevím, jestli se smí uplatnit daňové zvýhodnění na základě potvrzení o studiu (září a další měsíce), protože to rozhodnutí MŠMT budu mít až v lednu 2018. Pokud nesmím, měla jsem právo uplatnit si daňové zvýhodnění během letních prázdnin?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani na vyživované zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při paušálu § 7 a skutečných výdajích v § 9
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Chybějící potvrzení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Daňové zvýhodnění VOŠ
Daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP

Související předpisy

§ 21e, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů