Daňové přiznání elektronicky

Plné znění otázky

Veřejná obchodní společnost má zpřístupněnu datovou schránku a podává veškerá daňová přiznání elektronicky. Jednotliví společníci v. o. s. podávají přiznání k DP jako fyzické osoby a nemají jednotlivě svou zpřístupněnou datovou schránku. Je jejich povinností také podávat daňové přiznání elektronicky a zřídit si vlastní datovou schránku anebo mají povinnost podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky uvedené veřejné obchodní společnosti? Pokud ano, jak postupovat v případě, že daňové přiznání podali v papírové formě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších

Související otázky a odpovědi

Daňové přiznání elektronicky
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Dědictví a daňové přiznání
Výnosy z fondů a akcie
Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání
Nepodání přiznání - zaměstnanec
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání
Zdanění pachtovného
Přiznání a placení daně z příjmu za rok 2020
Včelař: fyzická osoba zdanění příjmů
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Příležitostný příjem § 10
Sleva na dítě v přiznání
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu

Související předpisy

§ 72 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů