Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR

Vydáno: 10 minut čtení

V čísle 7/8 jsme přinesli reportáž z průběhu volební valné hromady Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR (dále jen ATBP), která se uskutečnila v 9. června 2020. Jednání to bylo bouřlivé. Z jejího průběhu bylo znát, že členové asociace chtějí změnu.

Nejednalo se ale pouze o „volání po změně“, ale především o snahu ji skutečně zrealizovat. Oproti původnímu plánu (tajná volba) si valná hromada prosadila provedení volby veřejným hlasováním, což dalo všem (tj. i následně přihlášeným) kandidátům stejné a rovné podmínky. Jak jsme slíbili v předchozím článku, všechny úspěšné kandidáty, kteří byli do rady asociace zvoleni, jsme oslovili a nabídli jim příležitost seznámit naše čtenáře se svými plány a vizemi. Z oslovených překvapivě zareagovali pouze tři. Ostatních šest, jak se zdá, buď nemají svým členům (resp. našim čtenářům) co říct, anebo nepovažují za důležité tímto způsobem propagovat jak asociaci, tak i spolkovou činnost v oblasti BOZP jako takovou. Přesto si je ale dovolíme, byť stručně a pouze v rozsahu informací uvedených na volební listině, našim čtenářům představit.

  • Ing. Eliška Čiháčková – OZO BOZP a TPO, odborná praxe 10 let.
  • Josef Daněk – dosavadní II. viceprezident, OZO BOZP, odborná praxe 52 let.
  • Ing. Pavel Klega – autorizovaný inženýr PO, OZO BOZP a PO, odborná praxe 23 let.
  • Dagmar Slatinová – dosavadní

Související dokumenty

Související články

Soudní znalectví v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany, 6. část
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
BOZP v digitalizovaném světě
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Druhý ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI má svého vítěze
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
Otestujte si své znalosti ke zkoušce v prevenci rizik
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022

Související otázky a odpovědi

Platnost slovenských revizí
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Profesní způsobilost řidiče
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Povinné školení řidičů
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Pracovní smlouva odborný zástupce
OSVČ a bezpečnost práce
Hasicí přístroj v budově
Skladování a nakládání s NCHL
Montérkovné - vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení
Umístění požární značky
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR

Související předpisy

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)