Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení

Zpracování tohoto příspěvku vychází zejména z opakujících se nedostatků u zdvihacích zařízení zjištěné při kontrolní činnosti v rámci hlavního úkolu pro rok 2021, ale také i z kontrolních zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. Dále také z vysoké pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení a činnostech souvisejících s manipulací s břemeny pomocí jeřábů, a to i přes jisté omezení výroby vlivem výskytu virového onemocnění COVID-19. Dalším důvodem jsou také velmi časté dotazy z řad odborníků v oblasti bezpečnosti práce. V úvodu příspěvku sdělíme zásadní informace o hlavním úkolu v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021 včetně jeho průběžného vyhodnocení. Ve druhé části tohoto příspěvku se s Vámi podělíme o informace týkající se pracovní úrazovosti v ČR a u zdvihacích zařízení.

Hlavní úkol v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021

Obsahem hlavního úkolu v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021, který je po konzultaci s inspektory specializace VTZ-zdvihací zařízení a vedoucím úseku inspekce BOZP zaměřen na „Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení“. Zadání tohoto úkolu vychází z kontrolních zjištění z předcházejícího období a dále z rozboru vývoje pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení za předcházející období. Dále také i ze zjištěných závažných nedostatků, mezi…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků