Plné znění otázky

Jak často musí na preventivní prohlídku vychovatelka domova mládeže? Domov mládeže je zařízením střední školy. Podle kategorizace prací je zařazena ve druhé kategorii, pracuje ve třísměnném režimu práce včetně noční práce.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Periodické lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Frekvence lékařských prohlídek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Zdravotní způsobilost zaměstnance - stavbyvedoucího a řidiče
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
DPP - vstupní prohlídka
Pracovnělékařské prohlídky
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ

Související předpisy

§ 94 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 55 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách