Plné znění otázky

Pokud dojde ke smrti OSVČ, do kdy se podává přiznání k DPH a kdy se podává přiznání k dani z příjmů? Přiznání k dani z příjmů se podává za období od 1. 1. do 13. 10. (data smrti)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Danění daru
OSVČ jako vedlejší činnost a daňové přiznání
Zdanění pachtovného
Přiznání a placení daně z příjmu za rok 2020
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Daň z příjmů fyzických osob
Spolupracující osoba
Paušální výdaje
Uplatnění úroků jako odpočet u OSVČ
Daňové přiznání a živnost
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Student a zdravotní a sociální pojištění
OSVČ - paušální výdaje a daňové zvýhodnění na dítě a slevy na manželku
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Povinné údaje v příloze k daňovému přiznání FO
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání

Související předpisy

§ 101b. 3, 4 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 38ga zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů