Příspěvek v době částečné práce

Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a kterým bylo do systému politiky zaměstnanosti v části páté, nové hlavě VII v § 120a až 120f zakotveno nové opatření – „příspěvek v době částečné práce“. Jeho hlavním cílem je zmírnit dopady hospodářských krizí či jiných mimořádných událostí na sociální a ekonomické prostředí v České republice. Neméně podstatné je zachování know-how v dotčených firmách. Jedná se o opatření, pro které se v zahraničí používá pojmu short-time work (STW) či německého termínu „kurzarbeit“.

Základní ideou je sdílení odpovědnosti a nákladů zaměstnavatele, zaměstnanců a státu v situacích, kdy je ohrožena hospodářská a sociální stabilita státu. Cesta k příspěvku v době částečné práce však nebyla jednoduchá. Výsledkem však je opatření, na jehož podobě se shodla odborná i politická reprezentace. Při jeho tvorbě byly maximálně využity jak zahraniční modely, tak zejména domácí praktické zkušenosti s realizací opatření, která doposud suplovala STW schéma v České republice – zejména z…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků