Mgr. Pavel Dudek

  • Článek
Dne 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a kterým bylo do systému politiky zaměstnanosti v části páté, nové hlavě VII v § 120a až 120f zakotveno nové opatření – „příspěvek v době částečné práce“. Jeho hlavním cílem je zmírnit dopady hospodářských krizí či jiných mimořádných událostí na sociální a ekonomické prostředí v České republice. Neméně podstatné je zachování know-how v dotčených firmách. Jedná se o opatření, pro které se v zahraničí používá pojmu short-time work (STW) či německého termínu „kurzarbeit“.
Vydáno: 23. 12. 2021